چگونه شاد و سرحال باشیم؟ كسی كه روح شادی دارد، همیشه وسیله خوبی برای شادمانی و خنده پیدا می كند.((آرتور شوپنهاور)) tag:http://saghychat.mihanblog.com 2018-06-18T18:30:03+01:00 mihanblog.com جوک و لطیفه و شوخی و کلی آهنگ و خنده در این کلیپ 2016-04-18T20:10:31+01:00 2016-04-18T20:10:31+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/58 ***** ***** [http://www.aparat.com/v/rRdVw]

[http://www.aparat.com/v/rRdVw]
]]>
گوینده خبر استقلال وپرسپولیس بعدازبازی 2016-04-18T20:07:36+01:00 2016-04-18T20:07:36+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/57 ***** ***** [http://www.aparat.com/v/lZQmY]

[http://www.aparat.com/v/lZQmY]
]]>
چالش های سلفی پسر های ایرانی 2016-04-03T12:31:28+01:00 2016-04-03T12:31:28+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/56 ***** ***** [http://www.aparat.com/v/PEYrO]

[http://www.aparat.com/v/PEYrO]
]]>
خنده دار ترین وجدیدترین کمدی حسن ریوندی ۹۵ برج میلاد 2016-04-03T12:29:48+01:00 2016-04-03T12:29:48+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/55 ***** ***** کمدی حسن ریوندی ۹۵ برج میلاد[http://www.aparat.com/v/WMNhR] کمدی حسن ریوندی ۹۵ برج میلاد[http://www.aparat.com/v/WMNhR]
]]>
یاد گرفته ام 2016-02-13T18:54:24+01:00 2016-02-13T18:54:24+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/54 ***** ***** یاد گرفته امبگریم بی دغدغهبخندم بی بهانهبرقصم بی ترانهبرنجم بی گلایهو نظاره کنم آنچه نیستمو نبینم آنچه هستم یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

http://uupload.ir/files/ypm_8nl452773t0bw22bvsc880.jpg
]]>
“مهربانی” 2016-02-13T18:48:42+01:00 2016-02-13T18:48:42+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/53 ***** ***** “مهربانی”مهمترین اصل “انسانیت”استاگر کسی از من کمکی بخواهدیعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم ! “مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

http://uupload.ir/files/hnjo_img09535048.jpg
]]>
جک 2016-01-23T22:34:50+01:00 2016-01-23T22:34:50+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/52 ***** ***** جک اصفهانی ها با تهرانی ها[http://www.aparat.com/v/G8g4t]
جک اصفهانی ها با تهرانی ها

[http://www.aparat.com/v/G8g4t]
]]>
پیامک های تبلیغاتی ایرانسل ( طنز ) 2016-01-23T22:32:06+01:00 2016-01-23T22:32:06+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/51 ***** ***** طنز ایرانسلی[http://www.aparat.com/v/7vTLM] طنز ایرانسلی

[http://www.aparat.com/v/7vTLM]
]]>
رقص زیبای پیرمرد 2016-01-23T22:26:07+01:00 2016-01-23T22:26:07+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/49 ***** ***** رقص[http://www.aparat.com/v/8a0T5] رقص

[http://www.aparat.com/v/8a0T5]
]]>
تفاوت رفتن خارجی به جام جهانی با ما! 2016-01-23T22:04:31+01:00 2016-01-23T22:04:31+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/47 ***** ***** تفاوت در رفتن به جام جهانی ( خارجیا ، ایرانیا )[http://www.aparat.com/v/VQMIg] تفاوت در رفتن به جام جهانی ( خارجیا ، ایرانیا )

[http://www.aparat.com/v/VQMIg]
]]>
ذهن خود را با خنده بیارایید 2016-01-10T22:00:23+01:00 2016-01-10T22:00:23+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/46 ***** ***** ذهن خود را با خنده بیارایید. به نگرانی و خشم بخندید و به این ترتیب، استرس و فشار را از بین ببرید.((پرمودا باترا)) ذهن خود را با خنده بیارایید. به نگرانی و خشم بخندید و به این ترتیب، استرس و فشار را از بین ببرید.((پرمودا باترا))

http://uupload.ir/files/emt5_77410_cute_babies_tracy_5.jpg
]]>
مواظب باش...... 2015-12-17T13:58:08+01:00 2015-12-17T13:58:08+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/45 ***** ***** وقتی از شادی به هوا میپریمواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه......

وقتی از شادی به هوا میپری
مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه......
]]>
همیشه شاد باش 2015-12-17T13:51:48+01:00 2015-12-17T13:51:48+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/44 ***** ***** شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت                        پس همیشه شاد باش شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت

                        پس همیشه شاد باش

http://uupload.ir/files/fbp_92.jpg
]]>
بی مصرف ترین روزها 2015-11-09T18:36:59+01:00 2015-11-09T18:36:59+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/42 ***** ***** ]]> رقص خنده دار مهران غفوریان 2015-11-01T20:55:07+01:00 2015-11-01T20:55:07+01:00 tag:http://saghychat.mihanblog.com/post/40 ***** ***** [http://www.aparat.com/v/dqS3y]
]]>